Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (2024)

  Onze wortels

  Van een bescheiden startup vanuit een garage groeide MyHeritage uit tot een wereldwijd opererend bedrijf en bouwde het toonaangevendste platform voor het ontdekken van de familiegeschiedenis.

  Geleid door onze kernwaarden van innovatie, compassie en diversiteit, biedt MyHeritage gebruikers een zinvolle ontdekkingservaring die hun verleden, heden en toekomst verenigt met behulp van geavanceerde matching-technologieën, miljarden internationale historische documenten en DNA-testen voor thuisgebruik.

  Onze geschiedenis

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (3)

  2003

  Bedrijf opgericht door Gilad Japhet

  Gilad Japhet start een nieuwe genealogie startup van uit een garage thuis

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (4)

  2005

  Website gaat live

  De MyHeritage.com website – een gratis, online stamboombouwplatform, gaat live in 6 talen

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (5)

  2007

  Lancering van Smart Matches™

  MyHeritage brengt geavanceerde matching-technologie uit om gebruikers te helpen bij het vinden van familieleden in andere stambomen

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (6)

  2010

  Mobiele app gaat live

  Met de mobiele app maakt MyHeritage het gebruikers mogelijk ook onderweg met MyHeritage genealogie bezig te kunnen zijn

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (8)

  2014

  Lancering van Instant Discoveries™

  Innovatieve functie kan hele takken of foto’s toevoegen aan de stamboom van de gebruiker met één klik

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (9)

  2016

  Lancering van MyHeritage DNA

  MyHeritage brengt een DNA-test voor consumenten uit die verwanten vindt en een analyse van etnische herkomst geeft

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (10)

  2017

  Aankoop van Legacy Family Tree Webinars

  MyHeritage verwerft het Legacy Family Tree webinar platform en software (haar 10e acquisitie!)

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (11)

  2018

  Eerste MyHeritage LIVE-conferentie

  MyHeritage organiseert haar allereerste internationale gebruikersconferentie in Oslo, Noorwegen

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (12)

  2019

  10 miljard historische records

  De collecties van MyHeritage blijven snel groeien en bereiken een belangrijke mijlpaal

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (13)

  2020

  Opening MyHeritage Lab

  MyHeritage zet een ultramodern laboratorium op om de COVID-19 testmogelijkheden van Israël aanzienlijk te vergroten

  Ons team

  Onze toewijding aan familie, erfgoed en diversiteit zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling van innovatieve technologieën en vormen de basis van onze bedrijfscultuur die is gevormd door onze 520 medewerkers in Israël, Noord-Amerika en Europa.

  Ons managementteam heeft een rijke ervaring met toonaangevende technologiebedrijven.
  Maak kennis met onze directie

  Interesse om ons team te versterken?
  Meer informatie over carrières bij MyHeritage

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (14)

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (15)

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (16)

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (17)

  MyHeritage in cijfers

  42 gebruikers wereldwijd

  49 MILLION stambomen

  20,3 MILJARD historische gegevens

  8,2 MILJOEN DNA database

  Portaal naar ontdekkingen

  MyHeritage ontwikkelt geavanceerde technologieën en levert een uitzonderlijke gebruikerservaring die het gemakkelijker dan ooit maakt om familiegeschiedenis te verkennen.

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (18)

  Gebruikers beginnen met het toevoegen van een paar namen en onze automatische matching technologieën helpen hen om hun stambomen te laten groeien.

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (19)

  Gebruikers kunnen familiefoto's uploaden en ze automatisch repareren, verbeteren, kleuren en animeren met behulp van AI-technologie.

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (20)

  Gebruikers kunnen hun familiegeschiedenis verkennen in onze wereldwijde database van 20,3 miljard historische gegevens, die elk jaar met miljarden worden uitgebreid.

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (21)

  Gebruikers kunnen hun etnische herkomst ontdekken en matches ontvangen met familieleden met een eenvoudige DNA-test op basis van een wangstrijkje.

  Het MyHeritage Lab

  Met behulp van de middelen en expertise van het bedrijf en uit humanitaire betrokkenheid heeft MyHeritage snel een van ’s werelds grootste COVID-19 laboratoria opgezet om de testcapaciteit van Israël drastisch op te schalen en levens te redden. Het lab heeft geholpen het sterftecijfer in de Israëlische verpleeghuizen aanzienlijk te verminderen.

  Het lab heeft 200 nieuwe banen gecreëerd in Israël en verwerkt momenteel tot 20.000 tests per dag.

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (30)

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (31)

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (32)

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (33)

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (34)

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (35)

  MyHeritage voert pro deo projecten uit over de hele wereld

  Tribal Quest Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (36)

  Tribal Quest We sturen onze medewerkers op expeditie om de familiegeschiedenis te documenteren van afgelegen stammen die met uitsterven bedreigd worden.

  DNA zoektocht Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (37)

  DNA zoektocht We helpen geadopteerden en hun geboortegezinnen te herenigen door 20.000 DNA-kits te doneren.

  Restitutie van geplunderde bezittingen Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (38)

  Restitutie van geplunderde bezittingen We hebben de erfgenamen van de in de Tweede Wereldoorlog geplunderde goederen geïdentificeerd en ze teruggegeven aan hun rechtmatige eigenaars.

  De hereniging van Jemenitische Joodse gezinnen Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (39)

  De hereniging van Jemenitische Joodse gezinnen We hebben gratis DNA-kits gedoneerd om leden van de Jemenitische Joodse gemeenschap te helpen antwoorden te vinden over hun vermiste dierbaren.

  Het geheim van Erikoussa Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (40)

  Het geheim van Erikoussa We hebben de nakomelingen van een Joodse familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog verborgen waren, herenigd met de nakomelingen van de moedige Griekse eilandbewoners die hun leven riskeerden om hen te redden.

  Over MyHeritage | Geschiedenis en cultuur van het bedrijf (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Pres. Carey Rath

  Last Updated:

  Views: 5604

  Rating: 4 / 5 (61 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Pres. Carey Rath

  Birthday: 1997-03-06

  Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

  Phone: +18682428114917

  Job: National Technology Representative

  Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

  Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.